Touchflow
Sabine Hahn
Virieusingel 8
5301GB Zaltbommel
0345-533203
s.hahn@touchflow.nl

Revolutie in energetische geneeskunde

Timewaver is de nieuwste technologie speciaal ontwikkeld voor biocommunicatie met het fijnstoffelijk informatieveld. Binnen enkele minuten testen wij de fijnstoffelijke informatie van organen, hormonen, belastingen, allergie, toxinen, infecties, meridianen, emotioneel/mentale factoren, oorzaken, tekorten (vitaminen, mineralen) therapiemiddelen, homeopathie en meer…

 

Achtergrond

De TimeWaver is een analyse- en behandelsysteem dat gebaseerd is op recente inzichten uit de Quantumfysica. Zoals de zon, maan, planeten, sterren en de aarde door een mangnetisch veld bij elkaar worden gehouden, geldt dat ook voor de kleinste deeltjes waaruit wij en alle materie bestaan, zoals atomen. Die schijnbaar lege ruimte bavat allerlei informatie. Dat informatieveld heeft invloed op de omgeving; net zoals iemands onuitgesproken stemming of gedachte invloed kan hebben op een ander.

Men ontdekte verder dat levende wezens, maar ook objecten, licht uitstralen én opnemen. Het licht dat levende wezens uitstralen (men spreekt dan van biofotonen) heeft bijzondere eigenschappen. Fotonen vertonen een bepaalde mate van samenhang (coherentie) , maar bevatten ook informatie over de biologische toestand. Hoe sterker de orde en samenhang, hoe helderder en sterker de informatie is. Denk maar aan het verschil tussen de kracht en energie van een laserstraal en het licht van een zwakke gloeilamp. Hoe geordender de informatie is hoe beter onderdelen met elkaar communiceren en hoe sterker het geheel is dat zij samen vormen (bijvoorbeeld een orgaan). Dat principe geldt ook voor de samenwerking tussen organen. In een gezond organisme is er sprake van een goede samenwerking en harmonie, van een “vitaal systeem”.

Recent onderzoek wijst uit dat er een rechtstreeks verband is tussen de kwaliteit en hoeveelheid van biofotonen in een organisme. Gebleken is dat zo informatie te verkrijgen is over de aard en mate van ziekte, stress en gezondheid.

We weten dat gezondheid een kwestie van lichaam én geest is. Men gaat ervan uit dat het biofotonenveld oftewel het informatieveld, de verbinding vormt tussen het bewustzijn en de materie.

 

Functies van de TimeWaver

Inzicht geven
De TimeWaver kan allereerst, door middel van een ingenieuze constructie, de biofotonen én de informatie die zij bevatten, rechtstreeks “lezen”. Daardoor wordt het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de fysieke, psychische en energetische gesteldheid van een “organisme” en diens onderdelen. Het kan om een levend wezen gaan, maar ook om een organisatie, een boerderij of een stuk land.

Het bewustzijn versterken
Door samen met u te kijken naar de gegevens wordt u zich beter bewust van de factoren die een rol spelen bij de algehele harmonie, gezondheid en welbevinden van het betrokken organisme. U ziet niet alleen wat de balans verstoort, maar ook wat kan helpen om de coherentie te versterken.

De regulatie helpen verbeteren
De TimeWaver bevat een enorme hoeveelheid databanken met helende (dwz. coherente) informatie. Die informatie kan hij overbrengen op het systeem en het daardoor helpen om ziekmakende trillingen in het lichaam te corrigeren of op te heffen.

 

Opvallende kenmerken

Meerdere analyses verschaffen snel en diep inzicht
Meestal maken we stapsgewijs een aantal analyses. Zo’n analyse duurt vaak maar enkele seconden. Daardoor komen wij uiterst snel bij de kern van de zaak terecht. Samen met u nemen we de resultaten door. Daarbij zit ook informatie over de mogelijkheden om een betere balans te creëren en u te ondersteunen.

Direct starten met behandeling
Die informatie kan direct worden omgezet in een zogenaamde “optimalisatie”. Die bevat helende informatie die gericht is op de specifieke punten die bij de analyse naar voren kwamen. Door de optimalisatie in te schakelen kunnen we direct nagaan of deze bij u effect heeft en welke verbeteringen optreden.

Langdurige werking zonder negatieve bijwerking
De helende informatie wordt direct vanaf het consult volgens een specifiek tijdschema naar u (uw informatieveld) verzonden. Op die manier gaat de behandeling nog een periode door. Soms is direct verbetering merkbaar; in andere gevallen treedt geleidelijk verbetering op. U ervaart geen negatieve bijwerkingen.

 

Aanvullende informatie

Toepassingsmogelijkheden
De TimeWaver kent veel toepassingsmogelijkheden. Wij noemen enkele voorbeelden zoals:

  • versterking van gezondheid en welbevinden zowel fysiek als psychisch (preventie én behandeling) bij mens en dier
  • stressdetectie en -behandeling
  • ondersteuning van gezinnen en teams (oplossen van conflicten, verbeteren van harmonie en samenwerking)
  • detectie van en bescherming tegen stralingsbelasting
  • land- en tuinbouw, natuur (creëren van een betere en gezonde basis en omgeving, bestrijding van ongedierte op het land en gewassen)

Disclaimer
Hoewel steeds meer gegevens beschikbaar komen worden informatiegeneeskunde en biofotonentherapie momenteel niet erkend als wetenschappelijke en medische discipline. Dit geldt ook voor de werking van radionische analyse en optimalisatie, het bestaan van informatievelden en hun beïnvloeding door optimalisatie. Volgens de huidige geldende wetenschappelijke normen is het effect niet bewijsbaar. Het gebruik van het TimeWaver systeem moet daarom als experiment worden beschouwd. Wij stellen geen medische diagnoses en geven geen medische behandelingen.

 

 

 

s